Małżeństwo

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1601)

 

  

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA ZE SKUTKAMI CYWILNYMI (ŚLUB KONKORDATOWY)

Co najmniej na trzy miesiące przed ślubem narzeczeni mają obowiązek zgłosić się osobiście do kancelarii parafialnej celem ustalenia dokładnej daty ślubu oraz pobrania formularzy na nauki przedmałżeńskie i poradnictwo rodzinne.

Dwa miesiące przed ślubem narzeczeni zgłaszają się ponownie w kancelarii celem sporządzenia protokołu oraz wygłoszenia zapowiedzi przedślubnych.

Wymagane dokumenty:

  • akty chrztu św. narzeczonych wydane przez parafię chrztu (nie starsze niż 6 miesięcy od daty planowanego ślubu), zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z USC w trzech egzemplarzach (nie starsze niż 6 miesiące od daty planowanego ślubu; dokument można dostarczyć po sporządzeniu protokołu przedślubnego),
  • świadectwo ukończenia nauk przedślubnych oraz świadecwo odbycia poradnictwa rodzinnego (najlepiej oba dokumenty dostarczyć podczas sporządzania protokołu przedślubnego - po odbyciu tych nauk narzeczeni posiadają większą znajomość nauki Kościoła dotyczącej małżeństwa, co pozwala na sprawniejsze przeprowadzenie badania przedślubnego; jednak mogą one być dostarczone także po jego spisaniu). UWAGA: zaświadczenia nauk przedślubnych i poradnictwa rodzinnego uzyskane zdalnie (np. przez internet) nie są akceptowane.
  • ważne dowody osobiste
  • świadectwa ukończenia religii w zakresie szkoły ponadpodstawowej (świadectwo szkolne wydane po 2010 roku nie poświadcza udziału w lekcjach religii, zastępuje je indeks katechizacji).
  • w przypadku, gdy obydwoje narzeczeni nie są naszymi parafianami, wymagana jest licencja na pobłogosławienie małżeństwa w parafii tutejszej lub zgoda proboszcza jednego z narzeczonych na ślub poza parafią rodzimą.
  • osoby po zawarciu kontraktu cywilnego winny dostarczyć świadectwo tego faktu.
  • gdy związek małżeński chcą zawrzeć wdowcy należy do kancelarii parafialnej dostarczyć świadectwo zgonu małżonka.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA BEZ SKUTKÓW CYWILNYCH

Ta forma zawarcia małżeństwa jest możliwą tylko w wyjątkowych sytuacjach, z bardzo poważnych przyczyn i każdorazowo wymaga zgody biskupa diecezjalnego (na prośbę narzeczonych występuje o nią do biskupa kapłan - zawsze po przeprowadzeniu badania kanonicznego (protokołu przedślubnego), który musi w kierowanej prośbie przedstawić szczegółowo argumenty narzeczonych oraz stosowne dokumenty.

Co najmniej na trzy miesiące przed ślubem narzeczeni mają obowiązek zgłosić się osobiście do kancelarii parafialnej celem ustalenia dokładnej daty ślubu oraz pobrania formularzy na nauki przedmałżeńskie i poradnictwo rodzinne.

Dwa miesiące przed ślubem narzeczeni zgłaszają się ponownie w kancelarii celem sporządzenia protokołu oraz wygłoszenia zapowiedzi przedślubnych.

Dokumenty potrzebne są takie same, jak w przypadku małżeństwa ze skutkami cywilnymi za wyjątkiem dokumentów z Urzędu Stanu Cywilnego.

W przypadku, gdy obydwoje narzeczeni nie są naszymi parafianami, wymagana jest licencja na pobłogosławienie małżeństwa w parafii tutejszej lub zgoda proboszcza jednego z narzeczonych na ślub poza parafią rodzimą.

Informacja na temat nauk przedmałżeńskich oraz poradnictwa rodzinnego są w osobnych zakładkach


Zdjęcia

Misterium Męki Pańskiej 2024

Relikwie św. Wojciecha 2024

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
240 0.10080504417419