„Rewitalizacja Starego Centrum Żukowa”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

OP 08. Konwersja, Działanie 08.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne,
Poddziałanie 08.01.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta - mechanizm ZIT.

            

 

 

Przedmiotem inwestycji jest proces rewitalizacji obszaru znajdującego się w zasobach miejskich. Zamierzenie ma na celu adaptację zabytkowego spichlerza do pełnienia funkcji społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych, kulturalnych i edukacyjnych, odnowę zdegradowanego terenu poprzez kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni miejskiej dzięki zagospodarowaniu terenów pod przestrzeń ogólnoparkową przy jednoczesnym podniesieniu bezpieczeństwa mieszkańców oraz wyeksponowania walorów miasta dzięki modernizacji oświetlenia i chodników. Realizacja projektu została podzielona na 3 zadania realizowane w Żukowie:

 

Zadanie 1 - Modernizacja i adaptacja zabytkowego spichlerza wraz z zagospodarowaniem terenu. Przebudowa z rozbudową historycznego budynku spichlerza przy ul. 3 Maja w Żukowie poprzez dostosowanie budynku do funkcji społecznych, rekreacyjnych, kulturalnych i edukacyjnych dla mieszkańców poprzez:

 

1) zagospodarowanie terenu przy obiekcie (powierzchnia 740,87 m2) zgodnie z projektem budowlanym.

 

2) prace w obiekcie (powierzchnia użytkowa: 871,52 m2) zgodnie z projektem budowlanym.

 

Zadanie 2 - Zagospodarowaniu przestrzeni przy klasztorze pod przestrzeń publiczną ogólnoparkową wraz z towarzyszącą małą infrastrukturą. Zagospodarowanie terenu na terenie Parafii WNMP w Żukowie o powierzchni 1.3062 ha poprzez utworzenie ścieżek pieszych, oczyszczenie stawu, montaż kładki na stawie, wyposażenie parku w małą architekturę oraz miejsce rekreacji.

 

Zadanie 3 - Modernizacja ul. 3 Maja w Żukowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wykonanie robót związanych z modernizacją oświetlenia, modernizację chodnika z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych, wymiana barier na moście przechodzącym przez kanał Raduni, montaż elementów małej infrastruktury, w celu zapewnienia dostępu do modernizowanej infrastruktury obiektu w ramach projektu oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i uatrakcyjnienie historycznego centrum Żukowa poprzez wyeksponowanie zabytków. W ramach instrumentu elastyczności: uporządkowanie terenu, nasadzenia roślin (wodnych i naziemnych), poprawienie wyglądu estetycznego terenu oraz innych wyznaczonych miejscach na terenie objętym rewitalizacją. Prace wykonane będą przez lokalną społeczność z terenu objętego rewitalizacją.

 

 

Całkowita wartość projektu: 14 230 625,44 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 12 243 340,54 PLN

Dofinansowanie: 7 268 364,44 PLN (59,37%)

Okres realizacji: 03.04.2017r. – 31.12.2020r.

 

 


Zdjęcia

Misterium Męki Pańskiej 2024

Relikwie św. Wojciecha 2024

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
242 0.096939086914062